ΔΟΛ: Προσπάθειες εξόδου από επιτήρηση μετοχών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της, ανακοίνωσε η εταιρεία ΔΟΛ Α.Ε., στο πλαίσιο των προσπαθειών εξόδου από τη μεταφορά των μετοχών της στην κατηγορία Επιτήρησης.Οιμετοχές της ΔΟΛ Α.Ε., με την από 7.4.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών της χρήσεως 2010 προς την ενοποιημένη καθαρή θέση της 31ης.12.2010. Η αρνητική διαμόρφωση...περισσότερα

Σχετικά άρθρα